นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด และ กลุ่มสตรีตำบลท่าระหัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มสตรีจากเทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด และ กลุ่มสตรีตำบลท่าระหัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กลุ่มสตรีจากเทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับ กลุ่มสตรีและศึกษาดูงาน ประจำปี 2566 ณ กลุ่มสตรีตำบลท่าระหัด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 405


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  20 ธ.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด มอบหมายให้ นายเฉลิมพล ศรีครุฑ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ , งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

  22 ก.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าระหัด รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  16 พ.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน

  01 ก.ค. 2563