นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพูดคุยหารือในการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตร ณ บริเวณหมู่บ้านพีพี 9 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพูดคุยหารือในการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตร ณ บริเวณหมู่บ้านพีพี 9 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวบรวมและกระจายการขนส่งสินค้าทางการเกษตรทางรางไปสู่ภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศ อันเป็นการกระตุ้นการผลิตและยกระดับเศรษฐกิจทุกอำเภอให้จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดข้างเคียงให้เติบโตอย่างยั่งยืน

  View : 422


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมเปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์ (การปฏิบัติงานของชุดชุมชนสัมพันธ์) ประจำปี 2564

  16 ธ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พื้นที่ หมู่1 , หมู่ 2 , หมู่ 3 , หมู่ 5

  05 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายเกทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมกิจกรรมการบูรณาการส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการถ่ายทอดความรู้สู่การบริการวิชาการเกษตรกร ชุมชนและท้องถิ่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณา

  21 ธ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  16 มิ.ย. 2565