นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าระหัด หน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 196


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

  11 เม.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตรราชกัญญา

  03 เม.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม แนวทางแก้ไขกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.2555 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3

  08 ส.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2565 - ค่าผาติกรรมที่ธรณีสงฆ์วัดท่าโขลง ณ ห้องวรรณรินทร์ เทศบาลตำบลท่าระหัด

  05 ก.ย. 2565