นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุม แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคกลาง จัดเวทีประชุมการทดลองใช้แบบประเมินเสริมพลังจังหวัดขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย สอจร.9

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุม แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคกลาง จัดเวทีประชุมการทดลองใช้แบบประเมินเสริมพลังจังหวัดขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย สอจร.9 โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการจัดประชุม มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อปท. ตัวแทนสถานศึกษา รวมทั้งพี่เลี้ยง สอจร. ภาคกลาง รวม 30 คน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านแบบประเมินเสริมพลังจังหวัดขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัยใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน Enforcement และอาสาตาจราจร 2) ด้านการเน้นให้ทุกอำเภอเร่งนโยบายตำบลขับขี่ปลอดภัย 3)ด้านมาตรการองค์กร 4) ด้านกิจกรรมสร้างทางเลือกการเดินทาง 5) ด้านการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาถนน/ระบบถนน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 322


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกับอำเภอเมืองฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าระหัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการฯ ครั้งที่ 1 ณ พื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

  10 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิถีชุมชนบ้านโคกหม้อ วัดชายทุ่ง หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  24 ก.พ. 2563
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  มอบใบเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณ

  18 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  23 ธ.ค. 2565