นายคมสันติ์ สุชสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก และกีฬาสีประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดคันทด หมู่ 4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 441


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องวรรณรินทร์ เทศบาลตำบลท่าระหัด

  03 ส.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

  28 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด รับมอบที่ดิน บริเวณ ถนนเณรแก้ว ซอย 9 จำนวน 1 แปลง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด ซึ่งมีผู้อุทิศที่ดิน จำนวน 1 ราย คือ นายสาโรช ศิริโสภณาภรณ์ และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 รับมอบที่ดิน บริเวณ ถนนเณรแก้ว

  28 ก.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด นางอาภา สุนทรศารทูล รองปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม "เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี"

  22 มิ.ย. 2566