นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดการจราจรและแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี +5 ความรู้สึกทั้งหมด3333

  View : 216


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุชสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดงานวันเด็ก และกีฬาสีประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดคันทด หมู่ 4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  13 ม.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย สจ.ศุภโชค จรรยาพูนทรัพย์ และ สจ.ภูษิต รุ่งโรจน์ชัยพร ร่วมประชาคมกับ ประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านท่าโขลง เรื่องการจัดซื้อเตาเผาศพปลอดมลพิษ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  14 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  เทศบาลตำบลท่าระหัด ประชาคมหมู่บ้านตรวจสอบผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) รอบที่ 2 หมู่ 1 - หมู่ 5 เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

  18 ม.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุม แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ภาคกลาง จัดเวทีประชุมการทดลองใช้แบบประเมินเสริมพลังจังหวัดขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย สอจร.9

  25 ม.ค. 2566