เทศบาลตำบลท่าระหัด ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านตรวจสอบผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

เทศบาลตำบลท่าระหัด ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านตรวจสอบผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ร่วมกับ ปลัดอำเภอ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เวลา 9.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดมเหยงคณ์ หมู่ 1

  View : 204


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกับ นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส นายทศพล ศรีโพธิ์สุข ปลัดอำเภอ ก.อธ./ศดธ.อ. , กอ.รมน.สพ., หมวดทางหลวงบางปลาม้า ,ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ท่าระหัด ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีผู้ร้องทุกข์

  10 ม.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธาน เปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลท่าระหัด หมู่ 4

  08 ส.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และหัวหน้าสำนักสำปลัด เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1-2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565

  21 มี.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

  18 ธ.ค. 2565