นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ

  View : 92


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามสถานการณ์อุทกภัย เพื่อวางแผนบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าระหัด

  30 ก.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลานกีฬา / สนามกีฬา ชุมชนโคกหม้อ หมู่ที่ 5

  11 ต.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  หาแนวทางแก้ไขผังเมืองรวม และพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด

  01 ก.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลานกีฬา / สนามกีฬา ชุมชนคันทด หมู่ที่ 4

  11 ต.ค. 2562