นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุททางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ปั้ม ปตท. บริษัทหลักเมือง - ถาวรพาณิชย์ จำกัด ริมถนนทางหลวงหมายเลข 340

  View : 285


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด และ #กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลท่าระหัด เพื่อเตรียมจัดทำประมาณราคา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้

  25 ก.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

  30 มิ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลานกีฬา / สนามกีฬา ชุมชนท่าระหัด หมู่ที่ 1

  11 ต.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562

  15 ก.ค. 2562