นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

  View : 457


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในพื้นที่ตำบลท่าระหัด

  11 พ.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตรราชกัญญา

  03 เม.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อหาแนวทางในการนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรฐกิจ ครั้งที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

  19 เม.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าระหัด ออกดำเนินการฉีดดันท่อระบายน้ำ

  10 ก.ย. 2564