นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธาน

  View : 378


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงในการเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

  17 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วม กิจกรรมสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทั้งในด้านงานบริการและด้านคุณธรรมความโปร่งใส

  17 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก #เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

  31 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่าโขลง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  04 พ.ค. 2565