นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัด เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องวรรณรินทร์ เทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 480


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมเพื่อเลือกกรรมการตัวแทนเจ้าของที่ดิน ในคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2564

  19 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมตรวจสอบการขอใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ (แบบ อ.5) ของคอนโด Escent Ville สุพรรณบุรี High rise 17 ชั้น ติดศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์

  15 ธ.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ถูกกักตัวหรือผู้มีความเสี่ยง

  10 ก.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำบึงปลายน้ำ

  20 ก.ค. 2565