นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองช่าง และงานนิติการ สำนักปลัด ประชุมชี้แจงที่สาธารณประโยชน์ ภายในหมู่บ้านเครือวัลย์ หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านและผู้ใช้ถนน

  View : 255


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมโครงการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนน (กิจกรรมรณรงค์เด็กปฐมวัย ใส่หมวกนิรภัย) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

  16 ส.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก #เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

  31 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  12 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีเปิด กิจกรรมตรวจสอบปรับปรุงระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐานในชุมชน ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า จำนวน 50 คน และนำนักศึกษาที่ได้รับการอบรมช่างไฟฟ้าจาก โครงก

  31 พ.ค. 2566