นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด มอบหมายให้ นายเฉลิมพล ศรีครุฑ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ , งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

  View : 474


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การส่งเสริมสุขภาพ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ลดอุบัติเหตุ ลดความรุนแรง แบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี

  31 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ได้มอบหมายนางสาวทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  28 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด •• เข้าร่วมการประชุม จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 ในวันที่ 2 - 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

  22 ส.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  12 ต.ค. 2565