นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 156


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา จัดพิธีมอบกรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุ ให้แก่เด็กปฐมวัย โครงการโรงเรียนห่วงใย School ‘s smaile

  05 ก.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลานกีฬา / สนามกีฬา ชุมชนโคกหม้อ หมู่ที่ 5

  11 ต.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

  18 พ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานเพลิงศพนายไวพจน์ สกุลนี จ.ภ. ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องลูกทุ่ง) ณ ศาลาวัดวังน้

  20 เม.ย. 2565