นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าระหัด จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมประกอบด้วย 1.การให้ความรู้ในการคัดเเยกขยะเเต่ละประเภท สร้างรายได้จากขยะ 2.กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การลดการใช้ เเละเเยกขยะในหน่วยงาน 3.กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมี อถล.หมู่3 ร่วมเป็นเครือข่ายในกิจกรรมต่างๆ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง เทศบาลตำบลท่าระหัด , เจ้าอาวาสวัดโพธิ์นางเทรา , เจ้าอาวาสวัดท่าโขลง , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด เขต 1 , กำนันตำบลท่าระหัด , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุ

  View : 405


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  มอบถุงยังชีพ จากหอการค้าไทย

  22 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุม เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาตำบลท่าระหัด

  29 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัดและเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลท่าระหัดประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่บึงลำสมุห์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  03 ธ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัดร่วมตรวจสอบกับคณะอนุกรรมการจัดทำสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา โอนสาธารณูปโภคให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น “หมู่บ้านเณรแก้ว” จำนวน 451 แปลง

  24 พ.ย. 2564