นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด , รองปลัดเทศบาล , ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม •• ร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 232


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

  28 ส.ค. 2563
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุม เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาตำบลท่าระหัด

  29 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าระหัด กองการศึกษา

  12 ก.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ปฏิบัติการเชิงรุกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อค้นหาผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ วัดคันทด

  17 ก.ย. 2564