นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

  View : 500


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลานกีฬาอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลท่าระหัด

  04 ต.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  งานป้องกันฯ ปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้ และตรวจสอบมุมกล้องCCTV เพื่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังอาชญากรรมและเหตุสาธารณภัยต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด

  29 พ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมเปิดโครงการป้องกันและตรวจสุขภาพทางสายตา เพื่อแก้ไขภาวะสายตาบกพร่อง และโรคทางสายตาให้แก่ผู้สูงอายุตำบลท่าระหัด ณ อาคารอเนกประสงค์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  08 ส.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

  30 ก.ย. 2565