นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าระหัด จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันวิสาขบูชา) โดยนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายภูวดล ใจรอบคอบ ปลัดอำเภอ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ ถนนบ้านคันทด - บ้านลำสมุห์ หมู่ 4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 520


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองช่าง เทศบาลตำบลท่าระหัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน เรื่องการระบายน้ำลงแหล่งน้ำลำสมุห์ หมู่ 4 (ชุมชนคันทด) ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  06 ม.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าระหัด มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง (คนพิการ หรือผู้ยากไร้)ในเขตพื้นที่ตำบลท่าระหัด

  11 พ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ปลูกหญ้าแฝกพัฒนาบึงลำสมุห์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดสุพรรณบุรี และใกล้เคียง พร้อมบูรณาการหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาพื้นที่บึงลำสมุห์

  22 ก.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ณ วัดมเหยงคณ์

  16 มิ.ย. 2564