นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่าโขลง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

จิตอาสาพระราชทาน จ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่าโขลง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายปรีชา ทองคำ , นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี , นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี , นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำจิตอาสาพระราชทาน ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โดยรอบพระอุโบสถและภายในบริเวณวัดท่าโขลง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับตั้งแต่ที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2562 และทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

  View : 422


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โครงการ “สร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน” ครั้งที่ 14

  18 ธ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ

  14 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานถุงยังชีพ​ จำนวน​ ๑๐๐​ ถุง

  27 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด มอบหมายให้ นางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , งานนิติการ ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านพีพี 8 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  07 ก.ย. 2565