นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมทำสร้อยลูกปัดกระดาษ เพื่อสร้างรายได้เสริม ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมกองช่าง เทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 510


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ซักซ้อมการขับเคลื่อนโครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธาน

  16 พ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัดร่วมตรวจสอบกับคณะอนุกรรมการจัดทำสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา โอนสาธารณูปโภคให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น “หมู่บ้านเณรแก้ว” จำนวน 451 แปลง

  24 พ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ 4 ชุมชนคันทด

  15 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ประจำปี 2565 พร้อมจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในการแก้ไขผังเมืองรวมเมืองเฉพาะ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562

  09 ก.พ. 2565