นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และหมวดทางหลวงบางปลาม้า ร่วมทำกิจกรรม โครงการรักษาความสะอาด บริเวณฟุตบาท (ทางเท้า) ถนนทางหลวงหมายเลข 33 และใต้สะพาน (ไผ่ขวาง) ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 776


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง