นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ของเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 748


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองการศึกษา ร่วมมอบขนมต่างๆ ให้กับโรงเรียนวัดคันทด

  22 ธ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ร่วมสืบสานประเพณี สารทลาว ณ วัดคันทด หมู่ 4

  21 ก.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการตรวจแบบประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

  30 มิ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 และแผนพัฒนาท้องถิ่น

  22 ก.ค. 2565