นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ประจำปี 2565 พร้อมจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในการแก้ไขผังเมืองรวมเมืองเฉพาะ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562

  View : 625


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมประชาคมการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ และบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านคันทด

  07 ก.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒

  13 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด มอบหมายให้ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ การจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชน

  27 ม.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

  02 มิ.ย. 2565