นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด และหมวดทางหลวงบางปลาม้า ร่วมทำกิจกรรม โครงการรักษาความสะอาดบริเวณฟุตบาท (ทางเท้า) ถนนทางหลวงหมายเลข 340 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพ

  View : 684


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ประจำปี 2565 พร้อมจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในการแก้ไขผังเมืองรวมเมืองเฉพาะ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562

  10 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด มอบถุงยังชีพ ซึ่งบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน ตำบลท่าระหัด

  21 ต.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม แด่วัดในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด จำนวน 7 วัด

  23 ก.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน โครงการคนดีศรีสุพรรณ ประจำปี 2565

  18 พ.ค. 2565