นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด และหมวดทางหลวงบางปลาม้า ร่วมทำกิจกรรม โครงการรักษาความสะอาดบริเวณฟุตบาท (ทางเท้า) ถนนทางหลวงหมายเลข 340 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพ

  View : 869


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ถูกกักตัวหรือผู้มีความเสี่ยง

  17 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหมู่ที่ 4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  03 พ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมกับเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสำรวจพื้นที่ความต้องการ

  13 ม.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมหารือ การดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

  28 ธ.ค. 2564