นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมนิเทศกิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่อง “โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ” (31 ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกป่าน (การทำตะกร้า) ให้กับประชาชนตำบลท่าระหัด ณ กศน. ตำบลท่าระหัด หมู่ 5 ตำบลท

  View : 1650


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมการประชุมชี้แจง ข้อมูลต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

  17 ม.ค. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงในการเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

  17 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมเพื่อเลือกกรรมการตัวแทนเจ้าของที่ดิน ในคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 1/2564

  19 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลก (Word Toilet Day) โดยการร่วมกันทำความสะอาดส้วมสาธารณะของวัด ในเขตพื้นที่ตำบลท่าระหัด

  29 พ.ย. 2566