นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมนิเทศกิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่อง “โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ” (31 ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกป่าน (การทำตะกร้า) ให้กับประชาชนตำบลท่าระหัด ณ กศน. ตำบลท่าระหัด หมู่ 5 ตำบลท

  View : 618


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

  21 ต.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมอบรมโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2

  14 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมเปิดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และศึกษาดูงาน โคกหนองนา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลท่าระหัด

  21 มิ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์ เฉลิมพระธรรมบารมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดชายทุ่ง ตำบลท่าระหัด

  18 ก.ย. 2565