มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 17 มกราคม 2565 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เยียวยาผู้ได้รับความสูญเสีย บรรเทาความเดือดร้อนแก่บุคคลในครอบครัว โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี , คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี , นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี , นายอำเภอสองพี่น้อง , นายอำเภอบางปลาม้า , นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ ห้องวรรณรินทร์ เทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 743


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

  07 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  เทศบาลตำบลท่าระหัด ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านตรวจสอบผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

  10 ม.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ถูกกักตัวหรือผู้มีความเสี่ยง

  17 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ประจำปี 2565 พร้อมจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในการแก้ไขผังเมืองรวมเมืองเฉพาะ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562

  11 ก.พ. 2565