นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมต้อนรับ นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมต้อนรับ นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดสุพรรณบุรี ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (หลักเมืองถาวร) บริเวณถนนบางบัวทอง–สุพรรณบุรี (ทล.340) ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 388


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตของจังหวัดสุพรรณบุรี

  06 ม.ค. 2563
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และ หมวดทางหลวงบางปลาม้า ร่วมทำกิจกรรม โครงการรักษาความสะอาด บริเวณฟุตบาท (ทางเท้า) ถนนทางหลวงหมายเลข 33 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  04 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  17 มิ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 และแผนพัฒนาท้องถิ่น

  22 ก.ค. 2565