นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดสุพรรณบุรี และปล่อยขบวนรถเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ ถึงบ้านอย่างปลอดภัยกับชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลจากอุบัติเหตุ โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ฯ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. (หลักเมืองถาวร) บริเวณถนนบางบัวทอง–สุพรรณบุรี (ทล.340)

  View : 922


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม แนวทางแก้ไขกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.2555 ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3

  08 ส.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธาน เปิดโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลท่าระหัด หมู่ 4

  08 ส.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมโครงการจิตอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  10 ส.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัดร่วมตรวจสอบกับคณะอนุกรรมการจัดทำสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา โอนสาธารณูปโภคให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น “หมู่บ้านเณรแก้ว” จำนวน 451 แปลง

  24 พ.ย. 2564