นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องวรรณรินทร์ เทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 937


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด •• ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก พัฒนาบึงลำสมุห์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายณัฐภัทร

  12 ต.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด และ #กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลท่าระหัด เพื่อเตรียมจัดทำประมาณราคา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้

  25 ก.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ปฏิบัติการเชิงรุกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อค้นหาผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ วัดโพธิ์คอย หมู่ที่ 2

  14 ก.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

  30 พ.ค. 2565