นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมเปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์ (การปฏิบัติงานของชุดชุมชนสัมพันธ์) ประจำปี 2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนสัมพันธ์ (การปฏิบัติงานของชุดชุมชนสัมพันธ์) ประจำปี 2564 เพื่อรับฟังข้อมูลของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยใช้เวทีเสวนาเป็นสื่อกลางให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิด รวมทั้งสร้างการรับรู้ของประชาชนถึงการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านคันทด ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 1835


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย

  04 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม แด่วัดในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด จำนวน 7 วัด

  23 ก.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

  11 ส.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรก ของประชาชน” ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567

  20 ธ.ค. 2566