นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกันเปิดโครงการอบรมเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกันเปิดโครงการอบรมเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ ห้องประชุมวรรณริน เทศบาลตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 1218


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลท่าระหัด ประจำปี 2566

  13 เม.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  เทศบาลตำบลท่าระหัด ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านตรวจสอบผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565

  09 ม.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ทางเท้า

  21 ก.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  28 มิ.ย. 2566