นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัดและเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลท่าระหัดประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่บึงลำสมุห์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัดและเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่บึงลำสมุห์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

  View : 951


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  05 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ปลูกหญ้าแฝกพัฒนาบึงลำสมุห์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดสุพรรณบุรี และใกล้เคียง พร้อมบูรณาการหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาพื้นที่บึงลำสมุห์

  22 ก.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และพล.ต.ต.วีระ บุตรโพธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมหารือกับสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หาแนวทางในการรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลท่าระ

  09 ธ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการแข่งขัน จักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

  23 มี.ค. 2566