นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัดและเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลท่าระหัดประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่บึงลำสมุห์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัดและเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่บึงลำสมุห์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

  View : 647


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565

  17 พ.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

  19 ก.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

  07 ธ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมโครงการพัฒนากลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนน (กิจกรรมรณรงค์เด็กปฐมวัย ใส่หมวกนิรภัย) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี

  16 ส.ค. 2565