การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 1414


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงในการเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

  17 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบแว่นตา ตามโครงการป้องกันและตรวจคัดกรอง สุขภาพตา เพื่อแก้ไขภาวะสายตาบกพร่อง เทศบาลตำบลท่าระหัด โดยได้คัดกรองความผิดปกติทางสายตาผู้สูงอายุ และผู้พบปัญหาทางการมองเห็น

  13 ม.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โครงการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  18 ก.พ. 2563
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ของเทศบาลตำบลท่าระหัด

  17 ก.พ. 2565