การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 1103


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าระหัด

  29 ส.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจหาสถานที่พักรอระดับชุมชน CQ Community Quarantine

  03 ส.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมเครื่องไทยธรรม ประจำปี 2565 แด่วัดในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด จำนวน 7 วัด

  05 ก.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลานกีฬา / สนามกีฬา ชุมชนโพธิ์คอย หมู่ที่ 2

  11 ต.ค. 2562