เทศบาลตำบลท่าระหัด จัดการประชุมการรายงานสถานะการเงิน “ประจำไตรมาสที่ 4” (ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564) และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ 2564

อังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลท่าระหัด จัดการประชุม การรายงานสถานะการเงิน “ประจำไตรมาสที่ 4” (ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564) และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 โครงการ (1 หน่วยงาน) ณ ห้องวรรณรินทร์ เทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 470


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด

  10 ก.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสร้างความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

  10 พ.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมประชาคม จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ณ วัดมเหยงคณ์

  16 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัด เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องวรรณรินทร์ เทศบาลตำบลท่าระหัด

  27 ต.ค. 2565