ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดการบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทาง ในการแก้ไข เรื่องการถ่ายภารกิจ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง "การจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจาย อำนาจ และพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับชาติ" โดยมีนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนแผน (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 1227


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ

  04 ม.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด และหมวดทางหลวงบางปลาม้า ร่วมทำกิจกรรม โครงการรักษาความสะอาดบริเวณฟุตบาท (ทางเท้า) ถนนทางหลวงหมายเลข 340 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพ

  08 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

  07 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดสุพรรณบุรี

  29 ธ.ค. 2564