104 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

104 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 ก.ย.64 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 วันพระราชทานธงชาติไทย ได้กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญ ของธงชาติไทย และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรกโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทย ในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

  View : 1592


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

  20 ก.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

  21 ต.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย

  04 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด , ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด , หัวหน้าส่วนราชการ , และพนักงานเทศบาลตำบล ท่าระหัด เข้าร่วมการแถลงข่าว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

  16 ต.ค. 2566