ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ทางเท้า

วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลท่าระหัด • บูรณาการร่วมกับ หมวดทางหลวงบางปลาม้า , กอ.รมน. จังหวัดสุพรรณบุรี , เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุพรรณบุรี, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ บริเวณทางหลวงหมายเลข 33 ตอน สุพรรณบุรี - นาคู เพื่อประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ทางเท้า พร้อมชี้แจงข้อกฎหมายให้ผู้ประกอบการได้รับทราบว่าการกระทำการใดๆในเขตทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ????เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่2) พ.ศ.2549????

  View : 1045


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ชุมชนบ้านคันทด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  24 มี.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมนิเทศกิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่อง “โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ” (31 ชั่วโมงขึ้นไป) หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากเชือกป่าน (การทำตะกร้า) ให้กับประชาชนตำบลท่าระหัด ณ กศน. ตำบลท่าระหัด หมู่ 5 ตำบลท

  07 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  16 มิ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด มอบหมายให้ นางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , งานนิติการ ลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านพีพี 8 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  07 ก.ย. 2565