หารือแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด

วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลท่าระหัด หารือแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 923


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 5 ครัวเรือน ณ บริเวณศูนย์รับความช่วยเหลือ หมู่ 3 บ้านท่าโขลง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวั

  03 มี.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดท่าโขลง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  04 พ.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองช่าง และงานนิติการ สำนักปลัด ประชุมชี้แจงที่สาธารณประโยชน์ ภายในหมู่บ้านเครือวัลย์ หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านและผู้ใช้ถนน

  27 ต.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามสถานการณ์อุทกภัย เพื่อวางแผนบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าระหัด

  30 ก.ย. 2565