ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในตำบลท่าระหัด

วันที่ 20 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในตำบลท่าระหัด จากคณะวิทยากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดทำผลิตภัณฑ์กันกระแทกจากผักตบชวา ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 769


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ปฏิบัติการเชิงรุกคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ด้วยวิธีใช้ชุดตรวจ ATK ณ วัดท่าโขลง หมู่ที่ 3

  10 ก.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด และ #กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลท่าระหัด เพื่อเตรียมจัดทำประมาณราคา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้

  25 ก.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิถีชุมชนบ้านโคกหม้อ วัดชายทุ่ง หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  24 ก.พ. 2563
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมมอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอัคคีภัย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอ

  09 มี.ค. 2565