ร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีประเพณี สารทลาว

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีประเพณี สารทลาว ณ วัดชายทุ่ง (บ้านโคกหม้อ) หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 1900


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 งานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1

  27 ก.พ. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โครงการ “สร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน” ครั้งที่ 14

  18 ธ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

  19 ก.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าระหัด

  10 ก.ย. 2564