ร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีประเพณี สารทลาว

วันที่ 14 กันยายน 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีประเพณี สารทลาว ณ วัดชายทุ่ง (บ้านโคกหม้อ) หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 857


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขมสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโรคที่เป็นปัญหาในชุมชน ปีงบประมาณ 2566 (มหกรรมสุขภาพเชิงรุก) ณ เทศบาลตำบลสวนแตง ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  21 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ

  04 ม.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองช่าง และงานนิติการ สำนักปลัด ประชุมชี้แจงที่สาธารณประโยชน์ ภายในหมู่บ้านเครือวัลย์ หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านและผู้ใช้ถนน

  27 ต.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตของสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

  11 ธ.ค. 2563