ปฏิบัติการเชิงรุกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อค้นหาผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ วัดโพธิ์คอย หมู่ที่ 2

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด ดำเนินการปฏิบัติการเชิงรุกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อค้นหาผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ วัดโพธิ์คอย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการตรวจ Antigen Test Kit จำนวน 182 ราย ผลเป็นบวก ➕ จำนวน 1 ราย

  View : 843


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  25 เม.ย. 2563
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เเนะนำเเละทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ บริเวณตลาดเมืองเหน่อ หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  12 เม.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

  28 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  05 ส.ค. 2564