การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 483


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ประจำปี 2565 พร้อมจัดเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในการแก้ไขผังเมืองรวมเมืองเฉพาะ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562

  11 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประกวดโครงการคนดีศรีสุพรรณ ประจำปี 2565 บ้านโคกหม้อ หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดชายทุ่ง หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

  23 มิ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมงานเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น “โอชิเน สุพรรณบุรี - Oshinei Suphanburi” ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  03 ก.พ. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ)

  20 ก.ย. 2564