นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ปลูกหญ้าแฝกพัฒนาบึงลำสมุห์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดสุพรรณบุรี และใกล้เคียง พร้อมบูรณาการหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพัฒนาพื้นที่บึงลำสมุห์

  View : 284


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด มอบหมายให้ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ การจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชน

  27 ม.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ประชุมประชาคมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านท่าระหัด หมู่ที่ 1

  07 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัดเข้าร่วมโครงการอุ่นไอรัก อ้อมอกแม่ (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ น้อมรำลึกถึงพระคุณแม่ รู้ถึงความกตัญญูกตเวที และการตอบแทนถึงพระคุณแม่

  09 ส.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลงพื้นที่ติดตาม มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  14 ต.ค. 2564