นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกันเปิดโครงการอบรมเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกันเปิดโครงการอบรมเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ ห้องประชุมวรรณริน เทศบาลตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 1057


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562

  15 ก.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อหาแนวทางในการนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรฐกิจ ครั้งที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

  19 เม.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  12 ต.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  กิจกรรมมอบเงินและถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางสายตา

  09 มิ.ย. 2564