ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดการบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทาง ในการแก้ไข เรื่องการถ่ายภารกิจ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง "การจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจาย อำนาจ และพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับชาติ" โดยมีนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมขุนแผน (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 1314


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  กิจกรรมมอบเงินและถุงยังชีพให้กับผู้พิการทางสายตา

  09 มิ.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลานกีฬา / สนามกีฬา ชุมชนโคกหม้อ หมู่ที่ 5

  11 ต.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารอร่อย เทศบาลตำบลท่าระหัด ครั้งที่ 3 โดยมี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

  23 พ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีเปิดการทำกิจกรรม “PEA ประชาร่วมใจ ระบบไฟมั่นคง”

  26 เม.ย. 2566