ข้อมูลการติดต่อ

 

 

สถานที่ติดต่อ  :  เทศบาลตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่  :  33/3 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์  :  035 - 522-208

โทรสาร  :  035 - 522-208 ต่อ 2

เว็บไซต์  :  www.Tharahat.go.th

อีเมล์ติดต่อ  :  Tharahat2010@hotmail.com