วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลท่าระหัด เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม
 
พันธกิจ
๑. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒.  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 


Untitled Document

 วันนี้ 21
 เมื่อวาน 40
 สัปดาห์นี้ 226
 สัปดาห์ก่อน 262
 เดือนนี้ 893
 เดือนก่อน 153
 จำนวนผู้เข้าชม 1,046
  Your IP : 35.173.57.84