โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เทศบาลตำบลท่าระหัด นำโดย นายก ไกร นักพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนบริษัท/ห้าง/ร้าน จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสุพรรณบุรี หมู่บ้านศิริวัฒน์ บริษัท/ห้าง/ร้านในหมู่บ้านศิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว บริษัท/ห้าง/ร้าน ริมถนน 340 (ชุมชนโคกหม้อ)  

  View : 1703


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง