สื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตนเองและการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19

สื่อ TVC ชุดชีวิตวิถีใหม่  มีทั้งหมด 2 ชุด
เนื้อหา สื่อสารถึงการก้าวผ่านวิกฤตของประเทศไทย และให้กำลังใจเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่
ชื่อชุดที่ 1 โลกใหม่  ความยาว 75 วินาที ดาวน์โหลด VDO  โลกใหม่
 
Youtube
 
Facebook 
 
 
  image.png  image.png
 
ชื่อชุดที่ 2 ทางรอด  ความยาว 30 วินาที
ดาวน์โหลด VDO 
 
Youtube
 
   image.png   image.png

  View : 418


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง